hjem | kontakt

 


"Jeg tror at alle mennesker har behov for å mestre. Men jeg tror også
at vi har et enda dypere behov, og det er behovet for mening. Å forstå
seg selv, å forstå sin plassering i verden, om ikke annet enn som glimt,
er livsavgjørende for oss. Det finnes mange måter å gjøre det på. Å
skrive er en av dem. Enten en dikter eller forholder seg til fakta, vil
skrivingen naturlig sette en i selvkontakt."

                Fra avslutningen av
                                            "Velkommen til språket"

hjem | kontakt