hjem | kontakt

 

Foredrag

Egentlig liker jeg bedre å holde en workshop enn et foredrag. Jeg synes det er mye morsommere når det er en toveiskommunikasjon og tilhørerne selv er aktive.

Men jeg har tre faste foredrag på programmet:

"En hage du kan ha i lomma"

Et fordrag om å stimulere til lese- og skrivelyst. Dette retter seg mot alle som har med barn og ungdom å gjøre, helt fra ansatte på helsestasjoner og til ungdomsskolelærere. Bibliotekarer - eller ganske enkelt foreldre, er også aktuelle mottakergrupper.
    Jeg starter da med utgangpunkt i konstellasjonen pupp og pekebok og gir tips til hvordan en kan styrke nysgjerrigheten ovenfor ord, tekst og kommunikasjon på de ulike alderstrinn.
    Fordraget kan kombineres med små skriveoppgaver, men det forutsetter at tilhørerne har bord å sitte ved.
    Varighet: Fra en til to timer. Kan også komprimeres til et innlegg i en paneldebatt.

"I drømme er vi alle diktere"

Med utgangspunkt i sitatet fra den engelske forfatteren D.M. Thomas, forteller jeg om hvordan drømmer har blitt betraktet opp gjennom historien, helt tilbake til det gamle Mesopotamia og frem til i dag. Jeg forteller om vanlige gjentakelsesdrømmer og ulike måter å vinkle en tydning på. Videre sier jeg litt om moderne drømmeforskning, og hvordan en kan bruke drømmene i sitt eget hverdagsliv.
    Varighet: fra en time og oppover. Kan kobles på et drømmetydningskurs eller en kortere workshop.

"Kaos og dansende stjerner"

Et foredrag om å inspirere til økt kreativitet blant psykiatriske pasienter. Foredraget passer for studenter, ansatte innen helsesektoren, pårørende og sjelesørgere. 
    Jeg har ved flere anledninger holdt skrivekurs innen psykiatrien, og det er med utgangspunkt i disse erfaringene jeg snakker om hvordan en kan stimulere og igangsette mennesker som virkelig sliter. Sentralt i foredraget står temaet; hvordan konfronterer vi smerte? Som en inngang til denne tematikken, forteller jeg den greske myten om Jason og det gylne skinn, og kobler dette til flukten fra smerte - og kreativitet.
    Varighet: En til to timer. Kan med fordel legges opp som en workshop.


Foredrag honoreres etter Norsk Forfattersentrums satser. www.forfattersentrum.no

hjem | kontakt