hjem | kontakt

 

Taler

Jeg har ved forskjellige anledninger blitt bedt om å holde tale. Det har vært alt fra 17. mai tale, oppkavet og varm i lånt bunad, til antikrigstaler og taler ved overgangsmarkeringer som navnedag, konfirmasjon eller begravelse.
  Som språkarbeider har jeg opplevd det som svært meningsfylt å kunne bidra til å finne ordene i slike kollektive situasjoner, enten samværet har vært preget av glede eller tynget av sorg.
    Fordi jeg er fristilt både politisk og livssynsmessig, har jeg holdt taler for ulike oppdragsgivere. For meg betyr det lite om jeg holder tale i en kirke, på et politisk møte eller et arrangement i regi av Humanetisk Forbund - så lenge jeg opplever at jeg har noe på hjertet.
    For de som ønsker å lese mer, har jeg lagt ved en tale jeg holdt for borgerlige konfirmanter i 2003 her, samt en nekrolog jeg skrev på oppdrag fra P2 i 2002. Les mer. 

Når jeg påtar meg oppdrag som taler, holder innlegg under en paneldebatt eller er konferansier, honoreres disse vanligvis ut fra Norsk Forfattersentrums takster. Se www.forfattersentrum.no

hjem | kontakt