hjem | kontakt

 

skole.jpg

Skolebesøk

Et skolebesøk kan variere fra en time og oppover.
Noen ganger ønsker skolen et tradisjonelt forfatterbesøk, der jeg snakker om bøkene mine, leser og svarer på elevenes spørsmål. Men det er alltid mulig å lage individuelle opplegg, avhengig av hva klassen jobber med, og hva de har lyst til å fokusere på.
Jeg har laget et standardbrev, som ofte sendes ut til klassene når jeg er på turnè. Les mer.

Noen skoler ønsker skrivekurs, og da vil jeg trenge minimum to timer, helst tre.

Varianten med en time forfatterbesøk og to timer skrivekurs er gjerne en fin modell. Da blir elevene og jeg litt kjent i løpet av den første timen, og forhåpentlig har de blitt inspirert til å ville bli forfattere - om ikke annet i et par timer.

Det er også mulig å skreddersy et opplegg der jeg kommer og igangsetter en skriveprosess som følges opp med et nytt besøk, for eksempel etter en måned eller to.

Jeg har også jobbet med språkstimulering og billedbokprosjekt i barnehager.

Å kurse lærerne i kreativ skriving, kan være en grei måte å nå ut til mange elever på. Jeg trenger gjerne en fire, fem timer, og opplegget er basert på at lærerne gjennom å prøve ut ulike oppgaver i praksis kan ta disse med seg tilbake til klassene sine.
    Hvis skolen ikke har råd til å leie inn en forfatter, kan det være et alternativ å bruke boka "Velkommen til språket". Skriveøvelser for lærere, elever og skriveinteresserte. Der har Gro Dahle og jeg samlet rundt 100 oppgaver og 20 års erfaringer med skrivekurs.

Nesten alle skoleoppdragene mine går gjennom Norsk Forfattersentrum. Jeg følger i hovedsak deres satser, men har et tillegg på 1000 - 2000 kroner om oppdraget medfører lang reise og overnatting.

hjem | kontakt