hjem | kontakt

 

Aktuelle linker

 

www.noesis.no

Sammen med mannen min driver jeg Noesis - senter for kreativitet og kommunikasjon. Vi jobber med ulike kurstilbud, og våren 2011 vant vi fellesskap Gyldendals romankonkurranse med boka "Rapport fra et sandkorn." 

www.cappelen.no
Hvis du klikker på forfattere og siden leter deg frem til W finner du min side. Den er absolutt ikke oppdatert, og jeg synes at det er noe deilig ved at jeg i alle fall ett sted i verden kan fortsette med å være 39 år.


www.grenlandfriteater.no
Jeg har samarbeidet med Grenland Friteater ved flere anledninger og har også et kurskonsept som heter "Jeg drømte jeg sto på en scene", sammen med skuespiller og instruktør Anne Sophie Erichsen. Se mer utdypende under menyvalget "Kurs".


www.barnetsomikkeble.no

Dette er nettsiden knyttet til et boken Jane Flohr og jeg samarbeidet om. Barnet som ikke ble. Boken omhandler sorgen ved å miste et ønsket barn i løpet av svangerskapet. I samarbeid med fagfolk har vi belyst ettervirkninger av spontantabort, senabort og dødfødsel. Denne boken har oppstått i et samarbeid med Landsforeningen uventet barnedød. www.lub.no

www.llf.no
Jeg har et boksamarbeid med Lettlest Forlag, som er det eneste forlaget i Norge som har
spesialisert seg på tilrettelagt litteratur. Det vil si bøker som er skrevet for
mennesker med skrive- og lesevansker. For mer info. om dette temaet er det også mulig å
gå inn på nettsiden www.lesersoekerbok.no


www.nffo.no
Jeg har i en rekke år holdt kurs én til to ganger i året for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Det står mer om kurset på hjemmesiden deres.


www.stopeskien.no
Aktuelt nettsted for lærere og andre som ønsker tips og råd i forhold til å formidle Ibsens forfatterskap til barn og unge. På hjemmesiden til Telemark Museum: www.telemark.museum.no kan en få ytterligere impulser ved å trykke på "Tilbud til skolene." Ellers er www.ibsen.net et kontinuerlig oppdatert nettsted for alt som vedgår Norges store dramatiker.

www.forfattersentrum.no
Så godt som alle oppdragene mine formidles gjennom Norsk Forfattersentrum. Det innebærer at oppdragene registreres der og betales etter deres satser. Mer informasjon om dette på hjemmesiden deres.  


www.carlsen.de
Hjemmesiden til det tyske forlaget som utgir Nettopp Jensenbøkene. Her er det presentasjoner og anmeldelser.


www.skrivebua.no
Seriøst skrivenettsted for barn og unge mellom 10 og 20 år.


hjem | kontakt